Inwentaryzacja grobów na naszym cmentarzu – weryfikacja poprawności danych zawartych w księgach cmentarnych.

24 kwietnia, 2023

W związku z inwentaryzacją grobów na naszym cmentarzu prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do naszej kancelarii parafialnej w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w księgach cmentarnych.