Nowy wikariusz parafii w Leoncinie

01 września, 2019

Ks. Rafał Łaskawski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Łukasza Ew. w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim, został mianowany wikariuszem
parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie. Uroczyste powitanie ks.Rafała odbyło się w niedzielę 1 września br.