Raport z badań etnograficznych do ściągnięcia i przeczytania o naszej parafii między innymi … 26.01.2023

15 lutego, 2023

Raport z badań etnograficznych do ściągnięcia i przeczytania o naszej parafii między innymi … 26.01.2023
Zadanie publiczne „Nasza historia” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

https://www.facebook.com/EnjoyLeoncin/photos/pcb.2449708398511244/2449706665178084/