Segregacja śmieci wynoszonych z nagrobków

05 grudnia, 2019

Segregacja śmieci wynoszonych z nagrobków

Prosimy o wyrzucanie ziemi i chryzantem z doniczek na hałdę z ziemią.
Pozostałe śmieci prosimy wyrzucać do kontenera.

wzrastają koszty związane z wywożeniem śmieci, stąd prośba do Parafian.