Wojewódzki Konserwator Zabytków

07 czerwca, 2024

Wojewódzki Konserwator Zabytków swoimi działaniami powstrzymuje remonty naszego kościoła, a przez to realizację promesy z tzw. „Polskiego Ładu”. Oby ta tęcza zwiastowała nadejście pozytywnych zmian w tej kwestii…