PARAFIA LEONCIN

Św. Małgorzata

Św. Małgorzata, córka pogańskiego kapłana, żyjąca w mieście Antiochii, w Azji Mniejszej. Po przedwczesnej śmierci matki została oddana pod opiekę piastunki, która była chrześcijanką i zapoznała ją z zasadami wiary chrześcijańskiej, co spowodowało przyjęcie przez Małgorzatę chrztu. Podobno zakochał się w niej i chciał ją pojąć za żonę namiestnik rzymski. Ona jednak stanowczo mu odmówiła twierdząc, że złożyła ślub dozgonnej czystości swemu Oblubieńcowi, Jezusowi Chrystusowi.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

GALERIA

portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1