Wielka Sobota, WIELKANOC w naszej parafii

W tym celu, składając deklarację PIT, prosimy:
aby przekazać 1% podatku dochodowego – w rubryce
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” (OPP)
prosimy o wpisanie Numeru Krajowego Rejestru Sądowego
„CARITAS AW – KRS: 0000225750” oraz wyliczoną kwotę,
którą chcemy przekazać po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Następnie w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
– prosimy o wpisanie: „PARAFIA p.w. Świętej MAŁGORZATY w Leoncinie”
Pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie przez
Urząd Skarbowy do Caritas AW – danych osoby: Twojego imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości
przekazanej kwoty, co umożliwi nam zadysponowanie środkami na cel szczegółowy - 1% podatku
na rzecz OPP.
Dziękujemy za każdy dar!

portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1