Kierowcy niszczą otoczenie naszego kościoła

04 października, 2023

Niestety otoczenie kościoła jest systematycznie niszczone przez złych kierowców.
Dlatego jesteśmy zmuszeni od dzisiaj zamykać szlaban.

Osoby niepełnosprawne powinny poprosić o otwarcie szlabanu.

Wjazd będzie możliwy tylko dla osób niepełnosprawnych.