26 października, 2023

LICZENIE WIERNYCH PRAKTYKUJĄCYCH W LEONCINIE:
2022 rok
DOMINICANTES: Kobiet 548, mężczyzn 292 (razem 835)
COMUNICANTES: Kobiet 278, mężczyzn 170 (razem 448)
2023 rok
DOMINICANTES: Kobiet 559, mężczyzn 286 (razem 845)
COMUNICANTES: Kobiet 318, mężczyzn 130 (razem 448)
Parafia liczy sobie 4 i pół tysiąca.
Praktykujących jest poniżej 20%.