O DRODZE KRZYŻOWEJ, I ODPUŚCIE MOŻLIWYM DO UZYSKANIA

02 marca, 2024

O DRODZE KRZYŻOWEJ, I ODPUŚCIE MOŻLIWYM DO UZYSKANIA – NIE TYLKO W WIELKIM POŚCIE🤔🙏🙏🙏
***
TEKST NADANIA ODPUSTU:
Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który albo sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanym przez Ojca świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia.
***
***
STOLICA APOSTOLSKA WYJAŚNIA TEN ODPUST NASTĘPUJĄCO:
W nabożeństwie Drogi krzyżowej odnawia się pamięć boleści, które Boski Zbawiciel wycierpiał na drodze od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Co do uzyskania odpustu zupełnego postanawia się, co następuje:
1. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
2. Do erygowania zaś Drogi krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem duchowym tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechniejszym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu właściwych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Do odprawienia jednak Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem konieczne rozmyślanie poszczególnych tajemnic każdej stacji.
4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak to nabożeństwo odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić
od stacji do stacji, wystarczy, jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.
5. Wierni, którzy mają prawnie uzasadnioną przeszkodę, mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pewien czas, na przykład przez kwadrans będą pobożnie czytać i rozważać mękę i śmierć Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
[przypis x Tomasz: prawną przeszkodą, która powoduje, że ktoś nie może odprawiając Drogę Krzyżową znaleźć się przed stacjami prawnie erygowanymi, jest np.: własna choroba, niepełnosprawność, lub opieka „długo trwająca” nad chorym, itp.]
6. Do nabożeństwa Drogi krzyżowej upodobniają się, także gdy chodzi o zyskanie odpustu, inne nabożeństwa, zatwierdzone przez kompetentną władzę, w których wspomina się mękę i śmierć Pana, również w czternastu stacjach.
7. W Kościele Wschodnim, tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi krzyżowej, patriarchowie do uzyskania tego odpustu będą mogli określić inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
***
***
DALSZE WYJAŚNIENIA AUTORA
– odpust można ofiarować za siebie, lub za zmarłego;
– jak widać odpust ten można uzyskać również poza okresem Wielkiego Postu (codziennie) w każdym dniu tygodnia. Można też prywatnie odprawić Drogę Krzyżową w sposób opisany przez Stolicę Apostolską przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi;
– jeśli stacje Drogi Krzyżowej nie były prawnie erygowane, wtedy odpust będzie, cząstkowy – ale z innego tytułu. Erygowanie Drogi Krzyżowej dokonuje się wg „Obrzędy błogosławieństwa”, t. 2, n. 1097-1114;
– zjednoczenie pobożne z nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanej przez Ojca Świętego przekazywanym za pomocą mediów, musi dokonać się w czasie rzeczywistym;
– oprócz odprawienia Drogi Krzyżowej w sposób opisany przez Stolicę Apostolską, do uzyskania odpustu należy spełnić warunki zwykłe – można je znaleźć pod linkiem: https://jakubiaktomasz.pl/…/odpust-zupelny-czy-czastkowy/
*************
Więcej komentarzy do odpustów na mojej stronie na FB https://www.facebook.com/ksiadztomaszjakubiak / ZAPRASZAM DO OBSERWOWANIA 😀