Pamiętając o Mieszkańcach wsi Rybitew 16.09.2023r. godz. 15:00

02 października, 2023

Gdy Ludzka Pamięć Gaśnie Przemawiają Kamienie.
Pamięć o Mieszkańcach wsi Rybitew jednak nie gaśnie i aby tak było przez następne dziesięciolecia.