02 października, 2023

 

Od wczoraj pracuje w naszej parafii ksiądz wikary Dariusz Lis. Zachęcam do modlitwy za niego, aby jak najlepiej mógł wypełnić swoje zadania na chwałę Boga i ku chwale naszej umiłowanej Ojczyzny – Polski