Św. Małgorzata

Św. Małgorzata, córka pogańskiego kapłana, żyjąca w mieście Antiochii, w Azji Mniejszej. Po przedwczesnej śmierci matki została oddana pod opiekę piastunki, która była chrześcijanką i zapoznała ją z zasadami wiary chrześcijańskiej, co spowodowało przyjęcie przez Małgorzatę chrztu. Podobno zakochał się w niej i chciał ją pojąć za żonę namiestnik rzymski. Ona jednak stanowczo mu odmówiła twierdząc, że złożyła ślub dozgonnej czystości swemu Oblubieńcowi, Jezusowi Chrystusowi. Namiestnik kazał aresztować ją i usiłował skłonić do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał zastosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury, by nimi pohańbić czystość dziewicy. Szarpano więc jej ciało hakami i palono je ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia grożąc jej jeszcze większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go wszakże znakiem Krzyża Świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze chrześcijańskiej, została ścięta 20 lipca 303 lub 305 roku. Na Zachodzie należała do tzw. Czternastu Wspomożycieli, do których pomocy uciekał się lud w szczególnych potrzebach.

W ikonografii św. Małgorzata jest przedstawiana ze smokiem lub z krzyżem w ręku, którym miała odpędzić szatana. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlachetnej rodziny przedstawiać się ją zwykło – podobnie jak św. Barbarę i św. Katarzynę, męczennice – z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową. Jej atrybutami są: palma, smok, lilia, żelazny grzebień, krzyż.

Data wspomnienia św. Małgorzaty

20 lipca wspomnienie dobrowolne św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy patronki pielęgniarek, położnych, ciężarnych kobiet, kobiet rodzących, położnic, bezpiecznego porodu, bezpłodnych kobiet i dobrej śmierci, wzywana w modlitwach o szczęśliwy poród, w obronie przed chorobami nerek, bezpłodnością, trudno leczącymi się chorobami, chorobami wzroku i ranami.

Modlitwy do św. Małgorzaty

Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Św. Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić Temu,
który jest pięknem najwyższym – miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości w wierze
– miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś walczyła z groźną bestią
– ucz nas jak walczyć z wszelkim złem!
Daj nam siły w przeciwnościach,
wspieraj swoim męstwem i doprowadź do Królestwa Miłości.
Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał.

Pieśń do św. Małgorzaty

O Chryste, źródło czystości i dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty, więc przez nich przyjmij te modły.
Sławimy dzisiaj z radością Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę podwójną cieszy się chwałą.
Przez mężne wiary wyznanie złożyła z życia ofiarę.
I cierpiąc ciała katusze oddała ducha w Twe ręce.
Przykładem odtąd się stała, jak lęk zwyciężać należy i gardzić świata ponętą,
by pełnię wiary osiągnąć.
Niech jej przyczyna za nami wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności i Twojej łasce nas podda.
Domem i nami wszystkimi opiekuj się, Małgorzato.
Wspieraj modłami swoimi, byśmy dojść mogli do Boga.

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w parafii Św. Małgorzaty D. M. w Leoncinie