uroczyste przekazanie do użytku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Głusku

06 grudnia, 2023

Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Głusku, z siedzibą w Nowych Grochalach, Gmina Leoncin. Było przecinanie wstęgi, sala została poświęcona przez ks. dr Kanonika Arkadiusza Szczepanika, proboszcza parafii w Leoncinie, obejrzeliśmy występy artystyczne i pokazy sportowe.
Sala została zbudowana w latach 2022-2023 z dotacją z Ministerstwo Sportu i Turystyki, która sięgnęła prawie 900 tys. zł, a także z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz covidowy) w wys. 500 tys. zł. Łączny koszt budowy wyniósł 2,8 mln zł. Dziękuję Adamowi Mirosławowi Krawczakowi, Wójtowi Gminy Leoncin, za życzliwe słowo na temat mojej pomocy w uzyskaniu wsparcia z Ministerstwa Sportu. Użytkownikom pięknej sali życzę sukcesów sportowych.