Wielkanocny występ w SP w Leoncinie

04 kwietnia, 2024

Wielkanocny występ w SP w Leoncinie
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w piątek, 22 marca br., uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie zaprezentowali współczesną wersję „Przypowieści o synu marnotrawnym”.
Kolejne sceny tekstu biblijnego wskazywały wartości w naszym życiu najważniejsze. Artyści starali się pokazać, że historia syna marnotrawnego i jego miłosiernego ojca jest wciąż aktualna, a los syna marnotrawnego bywa również losem każdego z nas.
Przedstawiona historia pokazała, że każdy człowiek może upaść, ale ważne aby chcieć się podnieść. Nie ten bowiem przegrywa, kto upada, ale ten, kto nie potrafi się podnieść.
Przedstawienie obejrzała cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Pani Małgorzata Pilacińska – Inspektor ds. Kadr, kultury, oświaty i sportu, Pan Krystian Bargieł – Skarbnik Gminy Leoncin, ks. Proboszcz Arkadiusz Piotr Szczepanik, ks. Proboszcz Janusz Celejewski, Pani Agnieszka Michalczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Aneta Szpalerska – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin. Na zakończenie świąteczne życzenia złożył pan Dyrektor Jacek Gzel, ks. Proboszcz Arkadiusz Piotr Szczepanik oraz w imieniu Wójta Gminy Leoncin Pani Inspektor Małgorzata Pilacińska.